Не че не мисля, че всички трябва да живеем. Смейте се. “Това е просто, че нямам нужда от друг дървен знак, който да го казва, и нито любимото вино, което купувате за този празничен сезон. (Всички ние имаме поне четирима, независимо дали те висят или не)