Προσοχή, ηλικιωμένους γυμνασίου! Είναι χρόνος απόφασης. Έχετε (ελπίζουμε) πάρει μερικές επιστολές αποδοχής στο ταχυδρομείο, και τώρα μπορείτε να επιλέξετε για να περάσετε το καλύτερο έξι τέσσερα χρόνια της ζωής σας. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να ζυγίσουν: Είναι οι κοιτώνες “σαν παλάτια”; Είναι η κουλτούρα που χρονολογείται παλαβό; Ω, και ας ελπίσουμε ότι υπάρχουν αξιόλογοι καθηγητές με τους οποίους θα θέλατε να επιδιώξετε μυριάδες ευκαιρίες έρευνας και να επεκτείνετε το μυαλό σας. Αλλά αν είστε σαν εμάς, όλες οι σημαντικές αποφάσεις ριζώνουν στο διαχρονικό ερώτημα του Σωκράτη: Τι έχει για βραδινό?