הם אומרים שאתה רק טוב כמו הכלים שלך. אתה יכול לראות את עצמך בתור אופה בלבד, אבל עם זה עוגיה ההחלטות ארסנל לרשותך, אתה תהפוך להיות עוגיה אמיתי אומן, נושאת על מסורת עתיקת יומין כי כבר עבר לאורך דורות של לוחמים עוגנים עזים. הנה את הדברים החיוניים שאתה צריך לעשות את הקפיצה האגדית מתוך האופה האגדה לחיות – וכמה חתיכות של ציוד אשראי נוסף כדי לבסס את מעמדך כמו אלוהות עוגיות.