Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας: Παίζουμε αγαπημένα με τις συνταγές που αναπτύσσουμε εδώ. Και αυτά κέρδισαν όχι μόνο τη θέση τους στα τραπέζια των Ευχαριστιών μας κάθε χρόνο, αλλά και τις υψηλές τιμές που δόθηκαν στην είσοδο της Συνόδου των Ευχαριστιών Hall of Fame.